Program

Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 1 Surakarta
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 1 Gemolong
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 1 Kartasura
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 2 Boyolali
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 6 Surakarta
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 3 Sragen
Pilot Projecting Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 1 Karanganyar